Poradenství a technický dozor

Proč zavolat právě k nám předtím, než začnete stavět?

Chystáte se stavět rodinný dům či rekonstruovat starší? Nevíte, co všechno stavba obnáší a chcete, aby vše proběhlo hladce? U nás jste na správném místě.

Technický dozor investora (TDI)

Během realizace díla investor přijímá řadu zásadních rozhodnutí, která mají vliv na kvalitu výsledného díla. Od přípravy výběrového řízení dodavatele, vyhodnocení nabídek, výběru zhotovitele a uzavření smlouvy, přes kontrolu provádění díla, po přebírání provedených částí a kontrolu kompletnosti díla. Pokud nemáte zkušenost s přípravou a kontrolou stavby, technický dozor investora Vám poskytne kvalifikovanou podporu a zastoupí Vás při výkonu kontrolní činnosti na stavbě.

V rámci výkonu TDI zajistíme:

 • organizaci výběru zhotovitele a vyhodnocení nabídek
 • poradenství ve věci smlouvy o dílo
 • výkon kontrolní činnosti na stavbě včetně kontroly kvality provádění a přejímky konstrukcí
 • účast na kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby
 • kontrolu čerpání rozpočtu a fakturace
 • kontrolu dodržování harmonogramu stavby
 • kontrolu úplnosti a kvality díla
 • účast při předání stavby včetně kontroly vad a nedodělků
 • dohled nad odstraňováním vad a nedodělků

V rámci výkonu TDI zajistíme:

 • organizaci výběru zhotovitele a vyhodnocení nabídek
 • poradenství ve věci smlouvy o dílo
 • výkon kontrolní činnosti na stavbě včetně kontroly kvality provádění a přejímky konstrukcí
 • účast na kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby
 • kontrolu čerpání rozpočtu a fakturace
 • kontrolu dodržování harmonogramu stavby
 • kontrolu úplnosti a kvality díla
 • účast při předání stavby včetně kontroly vad a nedodělků
 • dohled nad odstraňováním vad a nedodělků

Technický dozor investora poskytuje stavbeníkovi oporu a technické zázemí při jednání s dodavateli stavby, pomáhá při kontrole plnění harmonogramu stavby, rozpočtu a při kontrole fakturace. TDI za stavebníka provádí kontrolu průběhu stavby v souladu s projektovou dokumentací a požadavky na kvalitu díla. Zajišťuje jednání s příslušnými úřady, organizaci kontrolních dnů a prohlídek stavby a předání díla do užívání.

Rádi byste provedli rekontrukci nebo začali s výstavbou domu?

Neváhejte nás kontaktovat a dohodneme si nezávaznou schůzku.